Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΩΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΩΣ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

 

Στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνηθεί η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τις σχέσεις δικαστών και δικηγόρων. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η εισήγηση τουπρώην Προέδρου του ΔΣΑ και Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Ρουπακιώτη, ο οποίος συνέδεσε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης με την ευθύνη της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντική για τον δικηγορικό κόσμο, η τοποθέτηση του κ. Jose de Freitas, Α’ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) και Προέδρου από 1.1.2019, ο οποίος υπογράμμισε ότι για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν αρκεί η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών. Εξίσου σημαντική είναι η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων.