ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 133/2020 ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 21/2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ)

Συνημμένα αρχεία: