Έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων για ακίνητα των περιοχών των καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Στοιχείων για ακίνητα των περιοχών των καλλικρατικών Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας και Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107/30.9.2020 απόφαση του ΔΣ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ως ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 15η Σεπτεμβρίου 2020. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: