Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί απο την αυτόματη υπερτίμηση απο αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: