ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΏΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Έκδοση 1η (1/1/2015- 30/6/2015)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Επιτροπή Νομοθεσίας- Κωδίκων – Φορολογικών Θεμάτων του ΔΣΘ στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των συναδέλφων αποφάσισε να ξεκινήσει ένα γενναίο εγχείρημα με την αποστολή τριμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για Νομοθετικές και Φορολογικές Εξελίξεις. Το πρώτο Δελτίο είναι διπλό (1-2/2015) και καλύπτει το διάστημα από 1/1/2015 έως 30/6/2015. Στόχος μας είναι να συγκεντρώνουμε και να γνωστοποιούμε στους συναδέλφους τις κυριότερες νομοθετικές εξελίξεις, κυρίως αυτές που άπτονται της πρακτικής άσκησης της δικηγορίας. Όπως θα παρατηρήσετε σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν και συνοπτικά σχόλια συναδέλφων με βασικές παρατηρήσεις- σχόλια επί των νομοθετημάτων. Έτσι, ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να γνωρίζουν εύκολα το βασικό περιεχόμενο των νομοθετικών κειμένων ή κάποιες ειδικές αλλαγές χωρίς να πρέπει να διαβάζουν όλα τα νομοθετήματά μόνοι τους.

Αναμένουμε τα σχόλια και τις συμβουλές Σας ώστε το εγχείρημά μας αυτό να βελτιωθεί και να γίνει πιο χρήσιμο για Σας!

(Σημ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή καθώς και να συμβάλλουν στην προετοιμασία του Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών -Φορολογικών Εξελίξεων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ηλεκτρονικά ([email protected] ) ή τηλεφωνικά (2310530380 – 6944777231))

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτρης Φινοκαλιώτης