ΦΕΚ που αναφέρεται ο αριθμός των Γραμματέων στις εκλογές

Παρακαλούμε διαβαστε το συνημμένο το οποίο περιέχει το ΦΕΚ Β 1235/15.05.2014

Συνημμένα αρχεία: