Εξυπηρέτηση πληρεξούσιων δικηγόρων στη Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και στη Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο