Ανακοινώσεις Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

1)Οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ των συναινετικών προσημειώσεων θα γίνονται από 14-5-2020
στο ακροατήριο των Μικροδιαφορών (αίθουσα 58)στο ισόγειο.
ΚΑΙ
2)Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ των αντιγράφων αποφάσεων και παραλαβή των σχετικών αυτών
θα γίνεται στο ακροατήριο των Αυτοκινήτων (αίθουσα 34) στο ισόγειο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΉΜΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ