ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ” (ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

Συνημμένο το εξώφυλλο σε μορφή pdf.