ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-30 μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Γραφείων, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Πρόκειται για επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων των Δικηγορικών Γραφείων, σε αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμά τους, με στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο επάγγελμά τους.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 32 ώρες και υλοποιούνται αποκλειστικά στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, δηλαδή σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι όχι μόνο δεν πληρώνουν το παραμικρό αλλά αμείβονται με 160 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Οι εργοδότες δεν επιβαρύνονται με το παραμικρό κόστος.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στην οδό, Δωδεκανήσου 23.

Αντικείμενα σεμιναρίων (ο εργαζόμενος επιλέγει ένα από τα παρακάτω προσφερόμενα προγράμματα)

–     –     Αγγλική Νομική Ορολογία

–     –     Marketing και Ανάπτυξη πωλήσεων για Δικηγορικά Γραφεία

–     –     Νέος Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) 2016/679. Επιπτώσεις και τρόποι εναρμόνισης στις επιχειρήσεις – οργανισμούς

–    –     Οργάνωση Δικηγορικού Γραφείου

 

–           

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των εργαζομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους κατατίθενται καθημερινά, Δευτέρα –  Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 21:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης Δωδεκανήσου 23,  στον 4ο όροφο  τηλ: 2310 500473. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ

1. Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου (επισυνάπτεται)

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας

3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN)

4. Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)

5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας του ΙΚΑ (τη σελίδα με τη φωτογραφία και το ΑΜΑ)

6. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη από τον εργοδότη (επισυνάπτεται)

 

Ως επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε:

α). την Αίτηση Συμμετοχής των Εργαζομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν

β). την Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνει ο Εργοδότης η οποίος στέλνει το προσωπικό της για επιμόρφωση ( τονίζουμε ότι η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με το παραμικρό, ούτε προκύπτει καμία υποχρέωση από τη συμμετοχή των εργαζομένων της στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ)

γ). αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος (Μέγαρο Μιχαηλίδη), Θεσσαλονίκη 
Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 9.00 π.μ.- 21.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 
Τηλ. 2310500473-2313051525-2311242875 Fax: 2310500473 
www.ianap.gr 
Κατεβάστε την εφαρμογή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Απασχόλησης τώρα και ενημερωθείτε πρώτοι για τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν!! 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartup.kek_ianap