Εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2013 (πίνακας υποψηφίων και πρόγραμμα εξετάσεων).