Εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης & του Εθνικού Κτηματολογίου με θέμα : «Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και διαδικασία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ένστασης»