Εξετάσεις 1ου Κύκλου Πιστοποίησης e-ΕΦΚΑ – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης δικηγόρων από τον e-ΕΦΚΑ με στόχο να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής συντάξεων από τον φορέα ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, οι εξετάσεις του πρώτου κύκλου πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν την 1η Νοεμβρίου 2021.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα και τη διαδικασία πραγματοποίησής τους θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Όσοι επιθυμείτε για οποιονδήποτε λόγο να εξαιρεθείτε της διαδικασίας πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ΥΑ 45891/2021 (ΦΕΚ 2954/05.07.21), θα πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα μέσω του portal.olomeleia.gr, προκειμένου να ενταχθείτε σε επόμενο κύκλο πιστοποίησης.

Επισημαίνουμε ότι το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 24:00′, προκειμένου τα αιτήματα να διαβιβαστούν έγκαιρα στην επιτροπή πιστοποίησης πριν από την έναρξη των εξετάσεων.