Έναρξη του επιδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ για την άσκηση δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η υλοποίηση του επιδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ για την απασχόληση δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία.

Συγκεκριμένα στο νέο κύκλο του Προγράμματος που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, οι ασκούμενοι δικηγόροι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την πραγματοποίηση δικηγορικής άσκησης σε δικηγορικά γραφεία (για διάστημα 6 μηνών).

Όσα δικηγορικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρίες επιθυμούν να απασχολήσουν ασκούμενο δικηγόρο μέσω του προγράμματος, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσω του ειδικά σχεδιασμένου πληροφοριακού συστήματος

https://dpa.moj.gov.gr

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

. Η αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου καλύπτεται από το πρόγραμμα, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ασκούμενους δικηγόρους.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος 2400 ασκούμενοι Δικηγόροι συνολικά θα απασχοληθούν επ’ αμοιβή για 12 μήνες σε Δικαστήρια / Εισαγγελίες της χώρας και για 6 μήνες σε Δικηγορικά γραφεία / Δικηγορικές Εταιρίες.