ΕΣΠΑ – Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων -Τροποποιημένος πρακτικός οδηγός

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι προκειμένου να βοηθηθούν κατά την υποβολή αίτησης ένταξης στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τροποιήθηκε ο πρακτικός ενημερωτικός οδηγός σύμφωνα και με την από 16/06/2021 ΥΑ του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τη συντάκτριά του συνάδελφο κα Αικατερίνη Αποστολίδου, ενώ δημιουργήθηκε αρχείο με πρακτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διαθέσιμο στους συναδέλφους.

Συνημμένα παρατίθεται ο τροποποιημένος Πρακτικός Οδηγός και τα 3 Παραρτήματα της Πρόσκλησης (ΙΙΙ, ΙV, VΙΙ) σε μορφή word καθώς επίσης και οι πρακτικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.