Ερώτημα της βουλευτή Ά Θεσσαλονίκης Άννας Ευθυμίου προς τον Υπουργό Οικονομικών και Δικαιοσύνης με θέμα: Ένταξη των Δικηγόρων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο