8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΤΡΙΤΗ 2 (9.45-20.30)  ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ (9.15-17.00)  2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ YOUTUBE LiVE. ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

(www.dimosiodikaio.gr)