Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα_ Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: “Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες”

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό  Έγκλημα στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης  (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ

                                              Διοργανώνει
       Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»  

                 Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15-17 Νοεμβρίου 2018.Ακολουθεί το link με την προκήρυξη του επιμορφωτικού σεμιναρίου:

http://diaviou.auth.gr/organ_respons_company