ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική” (“MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy”) που παρέχεται για τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά από τοΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος“, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε δικηγόρους καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους.
Αναλυτικές πληροφορίες για το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκονται στο συνημμένο φυλλάδιο καθώς και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου (http://legal.ihu.edu.gr/index.php/en/msc-in-energy-law-business-regulation-and-policy#the-structure).