Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Ενημερωτικό δελτίο – 1ο τεύχος

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σας παρουσιάζει με ξεχωριστή χαρά μια
νέα του δραστηριότητα: τη δημοσίευση τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου –
newsletter, στο οποίο θα αποτυπώνει τις εξελίξεις αιχμής σε όλα τα πεδία
των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Στο newsletter του Εργαστηρίου θα
μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες,
θεσμικές παρεμβάσεις και νομολογιακές κρίσεις εθνικών, ενωσιακών και
διεθνών οργάνων και αρχών, καθώς και για όλες τις πρόσφατες και
προγραμματισμένες δράσεις του Εργαστηρίου.

Εγκαινιάζουμε αυτή την επικοινωνία μαζί σας με το 1ο Newsletter του
Εργαστηρίου, το οποίο καλύπτει κατ’ εξαίρεση όλο το έτος 2019 και μπορείτε
να το διαβάσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/newsletter-1

Όλα τα τεύχη θα είναι διαθέσιμα στη σελίδα
https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/e-papers