Επιστολή του Δ.Σ.Θ. προς τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, για επέκταση ωραρίου λειτουργίας και ραντεβού εξυπηρέτησης.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο