Ανακοίνωση για τις πολιτικές και ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 11/12/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.