Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομικών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.