Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομικών

Δείτε την επιστολή στο συνημμένο αρχείο.