Επιστολή προέδρου Δ.Σ.Θ. προς ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

     ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

            ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                        Θεσσαλονίκη,17 Μαρτίου 2017

Αρμόδιος :

Τηλεφ.      : 2310 542-987

FAX.          : 2310 553-444

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4749

 

            Προς

            Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

            (Πρώην ΕΤΑΑ)

            Σωκράτους 53

            104  31  ΑΘΗΝΑ

 

            Κύριε Πρόεδρε,

            Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της πολύμηνης αποχής από τα καθήκοντά μας αλλά και την έναρξη πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ και της συνακόλουθης οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, περισσότερα από 5000 μέλη του Συλλόγου μας επί συνόλου περίπου 6000 δεν έχουν τακτοποιήσει τις ασφαλιστικές εισφορές, του έτους 2016 προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τ.Ε.Α.Δ.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να γίνει δεκτό το αίτημά μας και να λάβετε απόφαση για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2016, τουλάχιστον μέχρι 30.6.2017, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοί μας στις υποχρεώσεις τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                                                Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου