Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική, Ερμηνεία του Ελληνικού Νόμου & Πρακτική Εφαρμογή

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για λεπτομέρειες

https://elearn.elke.uoa.gr/newsletter/08032017diamesol/newsletter_diames_dieth_prak_08032017_b.html