ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ)

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ)
 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17.00
& ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.30
 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης