ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – (ΑΘΗΝΑ 12/1/2019)

Συνημμένα τα σχετικά έγγραφα