ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “Η εφαρμογή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική Έννομη Τάξη” – 29 & 30 Μαρτίου 2024

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα του συνεδρίου.