ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ
 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 ΔΕΥΤΕΡΑ 22.4.2024/5:00 μ.μ. 
 
Διαδικτυακή εκδήλωση/Πλατφόρμα zoom