ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ:«Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση -Βήματα προόδου στην πολιτική δίκη;»

Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης