Επιστημονική Εκδήλωση: “Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4332/2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ”

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.