Ενημερωτική εκδήλωση: “Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: νέες τροποποιήσεις του ν.3869/2010 – ν.4336/2015

Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης