ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος &
 το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 
σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:
 
 “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ”
 
Παρασκευή 8.3.2024, ώρα 18:00
 Αίθουσα Φιλοπτώχου Αδελφότητος Αντρών, Αγ. Σοφίας 38 (4ος όροφος)
Συνημμένα η πρόσκληση και η αφίσα της εκδήλωσης