ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ 18.00
ΕΒΕΘ