Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου και Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στο επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας θα βρείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα για την ανάδειξη Προέδρου και Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία: