ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Δ.Σ.Θ.

Δ.Σ.Θ.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. 

ο επικαιροποιημένος κατάλογος Διαιτητών της Θεσμικής Διαιτησίας Δ.Σ.Θ. 

Ο Δ.Σ.Θ. εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τόσο των νέων, όσο και των παλαιότερων διαιτητών του Συλλόγου 

και επαναλαμβάνει τη δέσμευση του στη διασφάλιση της επιτυχίας του θεσμού της διαιτησίας.