ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

συνδιοργανώνουν   Εκδήλωση με θέμα

 “ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ” 

Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς

Ημερομηνία:  23.2.2018

Ώρα:  17.00