Επείγουσα Πρόσκληση σε Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  
Συνάδελφοι,

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ που συγκαλείται:
 
στις 14.4.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία,

στις 15.4.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ»
 
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει η σχετική απαρτία και να ληφθούν κρίσιμες και ουσιώδεις αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων (συνέχιση ή όχι
της αποχής κλπ.).

Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ενεργειών του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της αποχής μας και των μέχρι τώρα διεκδικητικών μας αγώνων και θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τους
λοιπούς χειρισμούς που θα επακολουθήσουν για την προάσπιση των πληττόμενων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης