Επείγουσα ανάγκη αίματος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η Αικατερίνη Μαστορίδου με ομάδα αίματος ΑΒ+ έχει επείγουσα ανάγκη από αιμοπετάλια. Παρακαλούνται, όσες και όσοι συνάδελφοι-αιμοδότες έχουν ομάδα αίματος ΑΒ+ να προσφέρουν αίμα στο νοσοκομείο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», 1ος
όροφος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης            Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης