Επείγουσα ενημέρωση για νεότερες ρυθμίσεις σχετικά με μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (7.11.2020)

    1. Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΚΥΑ με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», η οποία μεταξύ άλλων ρυθμίζει τα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας.

   Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 αυτής, αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της (Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00) την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) και συνεπώς οι διατάξεις της τίθενται άμεσα σε εφαρμογή και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

   Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με ρητά διατυπωμένη εξαίρεση για τα δικαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις 100 ημερών, προσθήκη – αντίκρουση κλπ.) αναστέλλονται έως και τις 27.11.2020.

   2. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, που αναμένεται να εκδοθούν άμεσα, ειδικά για τις υποθέσεις η συζήτηση των οποίων επιτρέπεται με βάση τις ρυθμίσεις της ισχύουσας πλέον ΚΥΑ.

  3. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση τόσο για την επεξήγηση των νέων μέτρων λειτουργίας των Δικαστηρίων, όσο και για τα μέτρα οικονομικής στήριξης των συναδέλφων.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τη νέα με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΚΥΑ