ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

   

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λόγω των καθυστερήσεων, που παρατηρούνται στην ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των αμοιβών νομικής βοήθειας, στην υπ’ αρ. 170/29.09.2020 συνεδρίασή του επικύρωσε σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και αποφάσισε:

  ΤΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

      Α) Για ποινικές υποθέσεις, ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, από την 1.10.2020 έως και 15.10.2020 όπου οι διοριζόμενοι συνήγοροι νομικής βοήθειας θα αναλαμβάνουν μεν τις ανατιθέμενες υποθέσεις, πλην όμως δεν θα είναι εφοδιασμένοι με γραμμάτιο προείσπραξης του Συλλόγου.

        Β) Για αστικές και διοικητικές υποθέσεις από την 16.10.2020 έως και 30.10.2020.

   Εξαιρούνται οι υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνου ή συνοδείας ή κρατούμενων ή εν γένει κίνδυνος απώλειας δικαιώματος.

   Οι συνάδελφοι θα παρίστανται μόνο για την αναβολή των άνω υποθέσεων, χωρίς να προσκομίζουν σχετικό παράβολο.  

 

                      Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

             Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς