Επείγουσα Ανακοίνωση: Αναβολή έναρξης εξετάσεων Δοκιμασίας Επάρκειας Aπριλίου 2021

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), ανακοινώνει ότι η έναρξη των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας Απριλίου 2021 αναβάλλεται για τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Για την ημερομηνία και ώρα διενέργειας προσομοίωσης εξέτασης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι της εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2021 και για το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.