ΕΠΕΙΓΟΝ: Ποσοστά εκπτώσεων για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.