Δελτίο τύπου Συντονιστικής επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                              Αθήνα, 19-1-2015
 
Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποτελούμενη από τους Νικόλαο Βαλεργάκη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Σταματογιάννη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Λάμπρο Γκάνη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και Δημήτριο Κωστόγιαννη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως, συναντήθηκε, μετά από πρόσκληση του, με τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, στον οποίον επέδωσε Υπόμνημα με τα επίκαιρα προβλήματα του κλάδου που απαιτούν άμεση και κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση.
Το Υπόμνημα που υπέβαλε η Αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:
             Προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Αντ. Σαμαρά
                      Υπόμνημα Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
              1. Απονομή της δικαιοσύνης.
              Α. Ταχεία απονομή της δικαιοσύνης με την απόσυρση του υποβληθέντος σχεδίου του ΚΠολΔ και υποβολή νέου  σχεδίου που θα υιοθετεί τις ομόφωνες αποφάσεις Δικαστών και δικηγόρων.
              Β. Κατάργηση των υπέρογκων παραβόλων που καθιστούν απαγορευτική την προσφυγή των πολιτών στην δικαιοσύνη.
             Γ. Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές
              Δ. Δημιουργία υποδομών σε έμψυχο δυναμικό (δικαστές, δικαστικοί υπάλληλοι) και κτιριακές εγκαταστάσεις ( δικαστικά μέγαρα, σωφρονιστικά καταστήματα).
          2. Φορολογία.
              Α. Μείωση  του ποσοστού 26% στην φορολογία εισοδήματος από το πρώτο ευρώ και ειδική ρύθμιση για τους δικηγόρους πενταετίας.
              Β. Σταδιακή μείωση του ποσοστού 23% του ΦΠΑ με στόχο την πλήρη κατάργησή του.
              Γ. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
           3. Ασφαλιστικές εισφορές.
              Α. Μείωση του ετησίως καταβαλομένου ποσού.
              Β. Ειδική ρύθμιση για τους δικηγόρους πενταετίας.
                                                 
 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                          ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ