ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Σας προωθούμε την από 10.12.2020 ενημέρωση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών σχετικά με επαναπροσδιορισμό υποθέσεων.

“Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι οι Ανακοπές από τη δικάσιμο της 10-11-2020 και οι αγωγές Περιουσιακών Διαφορών της 3-11-2020 οι οποίες ματαιώθηκαν έχουν επαναπροσδιοριστεί, όπως προκύπτει και από το solon, για την Τρίτη 22/12/2020 για την περίπτωση που οι διάδικοι είναι διατεθειμένοι να δικάσουν τις υποθέσεις χωρίς την παρουσία μαρτύρων.   
Για τον επαναπροσδιορισμό των υπολοίπων υποθέσεων θα ενημερώσουμε με νέο μήνυμα μας.
Με εκτίμηση
Εκ του Ειρηνοδικείου”