Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας της Ενωσης Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: