Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας της Ένωσης Υπαλλήλων Δικαστικής Φυλακής Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: