Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας από του εργαζόμενους του Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.