Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών

Σας αποστέλλουμε το από 28.5.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

Συνημμένα αρχεία: